Poradenské centrum

Naše poradenské centrum je neziskovou organizací, která vykonává hlavní činnost v oblasti poradenství a vzdělávání o ochraně životního prostředí a o ekologickém stavění a obnovitelných zdrojích energie.

Další činnost vykonáváme jako Poradenské a informační středisko (PIS) jmenované Státním fondem rozvoje bydlení. Provádíme poradenství a kontrolu obsahu projektových dokumentací v rámci programu Panel 2013+ Státního fondu rozvoje bydlení.

Posuzujeme splnění podmínek programu Panel 2013+ projektovou dokumentací a vydáváme stanoviska PIS, která jsou ověřením splnění podmínek programu.

Činnost členů centra

V rámci činnosti našich členů na zvolená opatření vypracujeme energetické výpočty, projektovou dokumentaci, položkový rozpočet a další potřebné přílohy k žádostem a k vystavení stanoviska PIS.

Připravujeme a podáváme žádosti o dotace včetně všech potřebných příloh.